Archive | ORDFÖRKLARING

Trögskatt

Trögskatt ”Hemmanen kom tidigt att åsättas ett visst skattetal i trög, ett begrepp som anses härröra från Dalarna och som ursprungligen var ett gammalt sädesmått, trö, vilket motsvarades av 1/6 tunna. Eftersom den odlade jorden i Härjedalen var obetydlig, beräknades i stället ett hemmans bärighet på det antal hölass som kunde anskaffas. Dessa bildade således […]

Fortsätt läsa

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes