Bygdeböcker Rätan

I mitt släktforskningsarbete har jag haft god hjälp av följande böcker

Axel Grindes bok Släkter i Rätan 1695-1900, Lanprodukter Östersund 1977. I denna bok har Axel Grinde sammanställt de olika släktena i Rätans församling

Axel Grindes bok Folket i Lillstugan Rätan, Bräcke Tryckeri 1985, utgivet av Rätans Hembygdsförening, I denna bok har Axel Grinde skrivit av olika rättsliga handlingar och andra dokument

Nils Sundqvists bok Boplatser och Människor i Sörbyarna Rätan, Bräcke Tryckeri 1988, utgivet av Rätans Hembygdsförening. I denna bok har Nils Sundqvist beskrivit platser och släkter i den södra delen av Rätans församling.

Gjord med WordPress. Designad med Woo Themes